2020

VIII-та годишна конференция СЪЗНАНИЕТО ще се проведе на 29 ануари 2020 г. в Конферентна зала, Ректорат, СУ “Свети Климент Охридски”.

Потвърдено участие на:

 • докторант Валя Касчиева, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • докторант Татяна Данева, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • докторант Чедомир Мургоски, СУ “Св. Климент Охридски”;
 • доц. д-р Иван Колев, СУ “Св. Климент Охридски”.

 

 

Програма на конференцията

СЪЗНАНИЕТО

Седма годишна конференция на катедра Философия

ПРОГРАМА

 

Нова конферентна зала, СУ „Свети Климент Охридски“

10.00-12.00

проф. д.ф.н. Александър Андонов – За произхода на мисълта и одругоствяването на субекта

проф. д.ф.н Мария Димитрова – Осъзнаването на интерсубективната връзка

доц. д-р Александър Каракачанов – Социалните измерения на проблема за съзнанието

 

13.00-15.30

доц. д-р Владимир Теохаров – Идеята за духовните възрасти

гл.ас. д-р Бисера Колева – Хиперрационалистическа грешка на Сократовото нравствено съзнание

доц д-р Емил Димитров – “Записки от подземието”: съзнанието като болест

проф. д.ф.н. Красимир Делчев – Ренесансовият скептицизъм на Санчес в Quod nihil scitur 

 

16.00-17.00

гл. ас. д-р Силвия Кръстева – Възможна ли е универсална система на понятията?

гл. ас. д-р Николай Велев – Форми на съзнанието и субектността при младия Хегел

2019

Седмата конференция, посветена на темата СЪЗНАНИЕТО, ще се проведе както следва:

Дата: 29 януари 2019 г.

Ден: вторник.

Час: 9-17.

Място: Нова конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”

 

СЪЗНАНИЕТО VI – 2018

На 29 януари 2018, понеделник, от 9.00 ч. до 18.00 ч. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” ще се състои VI-та годишна конференция на катедра Философия, посветена на СЪЗНАНИЕТО.

Формат на докладите – 35 минути за изложение и въпроси.

ПРОГРАМА 2018

9.15-11.00 – водещ чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов

 • проф. дфн Красимир Делчев, СУ – Хегел за самоотчуждението в езика
 • доц. д-р Иван Колев, СУ – Интериорност и персонност
 • д-р Бисера Колева, УНСС – Съзнание и битие на етическото: етическият реализъм на Сократ

11.15-13.00 – водещ д-р Андрей Лешков

 • чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов, ИИОЗ, БАН – Човешко съзнание и Антропният принцип
 • проф. дфн Александър Андонов, СУ – Съзнанието за правилността като истина и съзнанието за истинност
 • доц. д-р Христо Стоев, СУ – Съзнавано срещу конструирано време

14.00-16.00

 • доц. д-р Кристиян Енчев, ИИОЗ, БАН – “Състояние на съзнанието” (Gesinnung) като методологически инструмент за анализ на фигуративната потенциалност, наративните модалности и трансмодалните преходи
 • д-р Ива Куюмджиева, ИИОЗ, БАН – Идеологическите апарати: фигури на съзнанието и структури на несъзнаваното
 • д-р Димитър Ганов, ИИОЗ, БАН – Доминиращи съвременни идеологеми като форми на общественото съзнание

16.15-18.00

 • д-р Силвия Кръстева, ЮЗУ – Регионът на трансценденталната способност за съждение
 • докторант Нeвелин Вутев, СУ – За философската антропология от волунтаристко гледище
 • докторант Вихрен Митев, СУ – Биографичен опит и себеразбиране

 

Конференциите се провеждат в памет на Димитър Михалчев и Аристотел Гаврилов.

Димитър Михалчев

 

Аристотел Гаврилов

 

 

 

 

СЪЗНАНИЕТО V – Програма

ДАТА: 27 януари 2017

ДЕН: петък

МЯСТО: зала 1 в Ректората на СУ.

Времетраене на докладите – 35 минути, включително с въпросите и отговорите към докладите.

9.00-11.00 – водещ доц. д-р Иван Колев

– проф. д.ф.н.Красимир Делчев (СУ) – Атрофия и намаляване на съзнанието в XXIв. като ефект от техно-информационната хипертрофия
– проф. д.ф.н. Александър Андонов – Съзнание, подръчност и създаване на субектност
– проф. д.ф.н. Мария Димитрова (СУ) – Агамбен и Левинас за командата. Сравнение и критически разбор

11.30-13.30 – водещ доц. д-р Христо Стоев
– проф. д.ф.н. Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) – Рикьоровата реинтерпретация на Хусерл чрез “верифицирането” на интенционалния анализ
– доц. д-р Кристиян Енчев (ИИОЗ, БАН) – Пол Рикьор: живата потенция в живата метафора
– доц. д-р Иван Колев (СУ) – Метафизика на интериорността

13.30-14.30 – обедна почивка

14.30-16.30 – водещ проф. д.ф.н. Иванка Райнова
– доц. д-р Христо Стоев (СУ) – Феноменология и отчуждение
– доц. д-р Стоян Асенов (СУ) – Сянката
– д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН) – Безмълвие и рефлексия

17.00-19.00 – водещ проф. д.ф.н. Мария Димитрова
– гл. ас. д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ) – Апрехензията на обекта: Кант и/или Аристотел

– Зоя Христова (хон. ас., СУ) – Πνεῦμα & Ψυχή при Аристотел

– Вихрен Митев (докторант, СУ) – Самосъзнанието за гениалност

– Невелин Вутев (докторант, СУ) – Тялото като въплътена воля

– ас. Давид Пеев (СУ) – За истината и щастието от еволюционно-натуралистична перспектива

Предварителна програма

ПЕТЪК

Зала 1 – Ректорат на СУ

9.15-11.00 – водещ доц. Иван Колев

 • проф. дфн Анета Карагеоргиева (СУ) – За статуса на интроспекцията
 • доц. д-р Константин Янакиев (СУ) – Духът е видим. Реплика към “Съзнание и поведение” на Димитър Иванов
 • д-р Димитър Иванов (СУ) – Семантичен късмет при говоренето за „ментални“ състояния

11.15.—13.00 – водещ доц. Константин Янакиев

 • проф. дфн Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) – От ‘деструкцията’ на Когито към херменевтиката на самостта. Към Рикьоровата (ре)интерпретация на Хайдегер
 • доц. д-р Христо Стоев (МГУ) – Съзнанието и разликата между усещане, наглед и възприятие (феноменологически вариации върху тема от Кант)
 • д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН) – Питането за „кой?“Тезиси относно Ego предвид Dasein

13.00-14.00 – обедна почивка

14.15-16.00 – водещ проф. Анета Карагеоргиева

 • проф. д.ф.н. Александър Андонов (СУ) – Съзнание за време
 • доц. д-р Дмитрий Варзоносцев (НБУ) – Утопията като начално разбиране на нещата в обществото
 • проф. д.ф.н. Красимир Делчев (СУ) – Щрихи към една теоретична критика на критичната теория

16.15-18.30 – водещ д-р Димитър Иванов

 • Христо Вълчев, докторант (СУ) –
 • Меги Попова, бакалавърска програма (СУ) – Китайската стая на Сърл (Разбиране – концептуален анализ)
 • Давид Пеев, докторант (СУ) – За някои негативни импликации на натурализма
 • Боян Василев, докторант (СУ) – Метафилософия: Пронаучните подходи спрямо съзнанието

 

СЪБОТА

10.00-12.00 – водещ проф. Иванка Райнова

 • доц. д-р Иван Колев (СУ) – Бележки към метафизиката на съзнанието;
 • доц. д-р Майя Георгиева (ЮЗУ) – Парадоксът на интенционалността на съзнанието
 • доц. д-р Здравко Попов (СУ) – Съзнание и хоризонт

12.15-14.00 – водещ проф. Александър Андонов

 • доц. д-р Кристиян Енчев (ИИОЗ, БАН)– Игрови аспекти на трансценденталните схематизации 
 • д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ) – Модуси на предметоизграждането;
 • д-р Таню КолевПсихиката като система от информация