СЪЗНАНИЕТО IX

Деветата конференция на тема СЪЗНАНИЕТО ще се проведе на 31 януари 2022 г. от 10.00 ч. до 16.00 ч. по ZOOM

Формат на докладите – 20 минути + 10 минути за дискусия.

ПРОГРАМА

10.15 – Откриване

10.30-11.00 – проф. Анета Карагеоргиева – Физикализмът: един аргумент “за”

11.00-11.30 – доц. Константин Янакиев – Как познаваме чуждия „вътрешен“ живот?

11.30-12.00 – доц. Емил Димитров – Достоевски contra Cogito

12.00-12.30  доц. Владимир Теохаров – Нещастното съзнание – Хегел и Киркегор

12.30-13.00 – доц. Иван Колев – Аристотел за превъзхождащото сетиво

13.30-14.00 – докторант Татяна Дончева – Зрението при Аристотел

Advertisement

2020

VIII-ма конференция

СЪЗНАНИЕТО

на катедра Философия, СУ „Св. Климент Охридски“

Време: 29 януари 2020

Място: Конферентна зала, Ректорат, СУ Св. Климент Охридски“

ПРОГРАМА

10.00-12.00

 • Докторант Татяна Данева (катедра Философия, СУ „Св. Климент Охридски“) – Възприятито през призмата на интеграционната теория за съзнанието и моделът за събирателната точка при Карлос Кастанеда.
 • Докторант Илия Русенов (катедра Философия, СУ „Св. Климент Охридски“) – Чрез приказно обяснение към познание.
 • Докторант Чедомир Мургоски (катедра Философия, СУ „Св. Климент Охридски“) – Идеята за „вечната женственост“ във “Фауст“ на Гьоте.

12.00-13.00 – ПОЧИВКА

13.00-15.00

 • Проф. д.ф.н. Красимир Делчев (катедра Философия, СУ „Св. Климент Охридски“) – Философия на съзнанието на Пирандело.
 • Доц. д-р Владимир Теохаров (катедра Философия, СУ „Св. Климент Охридски“) – Съзнание и държавност.
 • Доц. д-р Иван Колев (катедра Философия, СУ „Св. Климент Охридски“) – Спекулацията „property в дебата „John Locke vs Sir Robert Filmer“ като аргумент на класическия либерализъм.

Програма на конференцията

СЪЗНАНИЕТО

Седма годишна конференция на катедра Философия

ПРОГРАМА

 

Нова конферентна зала, СУ „Свети Климент Охридски“

10.00-12.00

проф. д.ф.н. Александър Андонов – За произхода на мисълта и одругоствяването на субекта

проф. д.ф.н Мария Димитрова – Осъзнаването на интерсубективната връзка

доц. д-р Александър Каракачанов – Социалните измерения на проблема за съзнанието

 

13.00-15.30

доц. д-р Владимир Теохаров – Идеята за духовните възрасти

гл.ас. д-р Бисера Колева – Хиперрационалистическа грешка на Сократовото нравствено съзнание

доц д-р Емил Димитров – “Записки от подземието”: съзнанието като болест

проф. д.ф.н. Красимир Делчев – Ренесансовият скептицизъм на Санчес в Quod nihil scitur 

 

16.00-17.00

гл. ас. д-р Силвия Кръстева – Възможна ли е универсална система на понятията?

гл. ас. д-р Николай Велев – Форми на съзнанието и субектността при младия Хегел

2019

Седмата конференция, посветена на темата СЪЗНАНИЕТО, ще се проведе както следва:

Дата: 29 януари 2019 г.

Ден: вторник.

Час: 9-17.

Място: Нова конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”

 

СЪЗНАНИЕТО VI – 2018

На 29 януари 2018, понеделник, от 9.00 ч. до 18.00 ч. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” ще се състои VI-та годишна конференция на катедра Философия, посветена на СЪЗНАНИЕТО.

Формат на докладите – 35 минути за изложение и въпроси.

ПРОГРАМА 2018

9.15-11.00 – водещ чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов

 • проф. дфн Красимир Делчев, СУ – Хегел за самоотчуждението в езика
 • доц. д-р Иван Колев, СУ – Интериорност и персонност
 • д-р Бисера Колева, УНСС – Съзнание и битие на етическото: етическият реализъм на Сократ

11.15-13.00 – водещ д-р Андрей Лешков

 • чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов, ИИОЗ, БАН – Човешко съзнание и Антропният принцип
 • проф. дфн Александър Андонов, СУ – Съзнанието за правилността като истина и съзнанието за истинност
 • доц. д-р Христо Стоев, СУ – Съзнавано срещу конструирано време

14.00-16.00

 • доц. д-р Кристиян Енчев, ИИОЗ, БАН – “Състояние на съзнанието” (Gesinnung) като методологически инструмент за анализ на фигуративната потенциалност, наративните модалности и трансмодалните преходи
 • д-р Ива Куюмджиева, ИИОЗ, БАН – Идеологическите апарати: фигури на съзнанието и структури на несъзнаваното
 • д-р Димитър Ганов, ИИОЗ, БАН – Доминиращи съвременни идеологеми като форми на общественото съзнание

16.15-18.00

 • д-р Силвия Кръстева, ЮЗУ – Регионът на трансценденталната способност за съждение
 • докторант Нeвелин Вутев, СУ – За философската антропология от волунтаристко гледище
 • докторант Вихрен Митев, СУ – Биографичен опит и себеразбиране

 

Конференциите се провеждат в памет на Димитър Михалчев и Аристотел Гаврилов.

Димитър Михалчев

 

Аристотел Гаврилов

 

 

 

 

СЪЗНАНИЕТО V – Програма

ДАТА: 27 януари 2017

ДЕН: петък

МЯСТО: зала 1 в Ректората на СУ.

Времетраене на докладите – 35 минути, включително с въпросите и отговорите към докладите.

9.00-11.00 – водещ доц. д-р Иван Колев

– проф. д.ф.н.Красимир Делчев (СУ) – Атрофия и намаляване на съзнанието в XXIв. като ефект от техно-информационната хипертрофия
– проф. д.ф.н. Александър Андонов – Съзнание, подръчност и създаване на субектност
– проф. д.ф.н. Мария Димитрова (СУ) – Агамбен и Левинас за командата. Сравнение и критически разбор

11.30-13.30 – водещ доц. д-р Христо Стоев
– проф. д.ф.н. Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) – Рикьоровата реинтерпретация на Хусерл чрез “верифицирането” на интенционалния анализ
– доц. д-р Кристиян Енчев (ИИОЗ, БАН) – Пол Рикьор: живата потенция в живата метафора
– доц. д-р Иван Колев (СУ) – Метафизика на интериорността

13.30-14.30 – обедна почивка

14.30-16.30 – водещ проф. д.ф.н. Иванка Райнова
– доц. д-р Христо Стоев (СУ) – Феноменология и отчуждение
– доц. д-р Стоян Асенов (СУ) – Сянката
– д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН) – Безмълвие и рефлексия

17.00-19.00 – водещ проф. д.ф.н. Мария Димитрова
– гл. ас. д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ) – Апрехензията на обекта: Кант и/или Аристотел

– Зоя Христова (хон. ас., СУ) – Πνεῦμα & Ψυχή при Аристотел

– Вихрен Митев (докторант, СУ) – Самосъзнанието за гениалност

– Невелин Вутев (докторант, СУ) – Тялото като въплътена воля

– ас. Давид Пеев (СУ) – За истината и щастието от еволюционно-натуралистична перспектива

Предварителна програма

ПЕТЪК

Зала 1 – Ректорат на СУ

9.15-11.00 – водещ доц. Иван Колев

 • проф. дфн Анета Карагеоргиева (СУ) – За статуса на интроспекцията
 • доц. д-р Константин Янакиев (СУ) – Духът е видим. Реплика към “Съзнание и поведение” на Димитър Иванов
 • д-р Димитър Иванов (СУ) – Семантичен късмет при говоренето за „ментални“ състояния

11.15.—13.00 – водещ доц. Константин Янакиев

 • проф. дфн Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) – От ‘деструкцията’ на Когито към херменевтиката на самостта. Към Рикьоровата (ре)интерпретация на Хайдегер
 • доц. д-р Христо Стоев (МГУ) – Съзнанието и разликата между усещане, наглед и възприятие (феноменологически вариации върху тема от Кант)
 • д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН) – Питането за „кой?“Тезиси относно Ego предвид Dasein

13.00-14.00 – обедна почивка

14.15-16.00 – водещ проф. Анета Карагеоргиева

 • проф. д.ф.н. Александър Андонов (СУ) – Съзнание за време
 • доц. д-р Дмитрий Варзоносцев (НБУ) – Утопията като начално разбиране на нещата в обществото
 • проф. д.ф.н. Красимир Делчев (СУ) – Щрихи към една теоретична критика на критичната теория

16.15-18.30 – водещ д-р Димитър Иванов

 • Христо Вълчев, докторант (СУ) –
 • Меги Попова, бакалавърска програма (СУ) – Китайската стая на Сърл (Разбиране – концептуален анализ)
 • Давид Пеев, докторант (СУ) – За някои негативни импликации на натурализма
 • Боян Василев, докторант (СУ) – Метафилософия: Пронаучните подходи спрямо съзнанието

 

СЪБОТА

10.00-12.00 – водещ проф. Иванка Райнова

 • доц. д-р Иван Колев (СУ) – Бележки към метафизиката на съзнанието;
 • доц. д-р Майя Георгиева (ЮЗУ) – Парадоксът на интенционалността на съзнанието
 • доц. д-р Здравко Попов (СУ) – Съзнание и хоризонт

12.15-14.00 – водещ проф. Александър Андонов

 • доц. д-р Кристиян Енчев (ИИОЗ, БАН)– Игрови аспекти на трансценденталните схематизации 
 • д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ) – Модуси на предметоизграждането;
 • д-р Таню КолевПсихиката като система от информация

Публикуване на докладите

Докладите от трите конференции Съзнанието I-III ще бъдат събрани в един том, който ще бъде публикуван през 2015 г.

Изданието е одобрено от Факултетния съвет на Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и е част от плана на Университетско издателство “Св. Климент Охридски” за 2015 г.

 

Програма на конференцията 2015

Време: 29 януари 2015 г.

Място: Зала 1 в Ректората на СУ “Свети Климент Охридски”

9.00 – откриване – проф. Анета Карагеоргиева

9.15-10.45 – водещ доц. Иван Колев

 • проф. дфн Сергей Герджиков (СУ) – За естествената интелигентност
 • проф. дфн Анета Карагеоргиева (СУ) – Съзнанието от трето лице
 • проф. дфн Александър Андонов (СУ) – Бергсон и съзнанието

11.00-13.00 – водещ проф. Герджиков

 • проф. Петер Цанев (НХА) – Форми на съзнание в изкуството, базирани върху модулации на вниманието
 • доц. д-р Иван Колев (СУ) – Съзнанието като противник на душата
 • доц. д-р Христо Стоев (МГУ) – Аперцепцията – самосъзнание или себесъзнание?
 • доц. д-р Росен Люцканов (БАН) – Срещу идеята за привилегирован достъп до фактите на съзнанието

13.00-14.00 – почивка

14.00-16.00 – водещ проф. Карагеоргиева

 • д-р Димитър Иванов (СУ) – “Съзнание” и частен език
 • Меги Попова (II курс, БП Философия, СУ) – Предикатите като действия
 • Мила Ганева (IV курс, БП Философия, СУ) – Философия на езика – съзнание, преживяване – онтологическо доказателство от втори ред
 • д-р Петър Пламенов (СУ) – Метакинеза, или как танцува съзнанието

16.00-17.00 – водещ д-р Димитър Иванов

 • доц. д-р Константин Янакиев (СУ) – Две парадигми: свобода и причинност
 • доц. д-р Веселин Дафов (СУ) – Приложни осъзнавания – медитация, тренировка и консултиране

17.00-18.00 – обобщаваща дискусия